Pātērētāja tiesības

Garantijas noteikumi

MebeluTirgus.lv Internetveikalā iegādātajām precēm ir ražotāja garantija un tā ir spēkā 24 mēnešus no preces iegādes brīža. Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu.
MebeluTirgus.lv nav atbildīgs par mēbeļu amortizāciju, tekstūru kā arī koksnes un mēbeļu auduma krāsu. Produkta montāža ir jāveic tikai saskaņā ar montāžas instrukcijām.
Saņemot nekvalitatīvu vai deformētu preci, kas neatbilst specifikācijai, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu vai arī klientam tiks atgriezta iemaksātā naudas summa.
Garantija attiecas uz mēbelēm, kas ir bojātas transportēšanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies izgatavotāja vainas dēļ.

Bezmaksas garantija nedarbojas:

• ja mēbeļu uzstādīšana netika veikta saskaņā ar instrukcijām

• ja mēbeles ir bojātas pircēja vainas dēļ.

Pēc defekta konstatēšanas un apstiprināšanas, 7 - 45 darba dienu laikā, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu.

Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

Atteikuma tiesības

14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), veicot preces atgriešanu. Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums (jānorāda pasūtījuma numurs, preces saņemšanas datums un bankas rekvizīti, uz kuriem veicama naudas atmaksa, nosūtot to uz e-pasta adresi: veikals@mebelutirgus.lv .

Atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu. Jums ir pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

SIA „Rinetta” 15 dienu laikā no preces atgriešanas dienas atmaksā to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Naudas atmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu. SIA „Rinetta” ir tiesīga neatmaksāt naudu par preci, kamēr tā nav atgriezta.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Atbildība par preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā, strīdu risinot pārrunu ceļā vai iesniedzot prasību tiesā. Saglabāt oriģinālo preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā